اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۰۷۳۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۰۷۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۰۷۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۷۳۰۵۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، طبقه 2 ، واحد 62

اردشیر صنعت 33110735-021

تلفن

  • ۳۳۱۱۰۷۳۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۱۱۰۷۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۱۱۰۷۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۰۷۳۰۵۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، طبقه 2 ، واحد 62